Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ


Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ
Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

Có nhiều khách hàng khi gửi hàng tại Chành xe Nhật Hồng chúng tôi có hỏi rằng "Chúng tôi chuyển hàng từ công ty mẹ tại Hồ Chí Minh về chi nhánh tại Đà Nẵng thì làm sao xuất Hoá Đơn GTGT được ? Có cách nào giúp hàng hoá chúng tôi vẫn hợp lệ khi lưu thông trên đường không ? Chúng tôi cần những chúng từ gì thay thế cho Hoá Đơn GTGT đó "
 
Vậy bạn hãy cung cấp cho chúng tôi Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ của cơ quan thuế ban hành là được. Vì loại chứng từ này nó thay thế cho Hoá Đơn GTGT khi lưu thông trên đường đối với hàng nội bộ. Nhưng đây chỉ là ý kiến của Chành xe chúng tôi, còn tốt hơn hết là nên xem qua THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 94/2003/TTLT-BTC-BTM-BCA về hướng dẫn chế độ sử dụng hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá lưu thông trên thị trường để hiểu rõ và chi tiết hơn. 
 
Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ thông thườngPhiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ thông thường 


Ngoài ra, bạn cũng cần có Lệnh điều động nội bộ kèm theo

Lệnh điều động nội bộLệnh điều động nội bộ thông thường

Theo kinh nghiệm của Chành xe Nhật Hồng chúng tôi thì bộ chứng từ đầy đủ gồm Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, Biên bản điều động, Bảng kê hàng hoá, Phiếu xuất kho.

Mong sớm nhận được thông tin từ bạn !